LA FABRICACIÓ I DIVULGACIÓ DIGITAL COM A EINES PER A LA INNOVACIÓ SOCIAL

El 28 de juny d’enguany va tenir lloc el Taller Participatiu “Xarxa d’espais de fabricació i divulgació digital” celebrat a Castellar del Vallès. Amb aquest taller es vol iniciar el treball en xarxa comarcal, la intercooperació i la participació entre els diferents agents implicats en la innovació social digital de la comarca.

L’objectiu d’aquesta sessió va ser identificar línies d’acció conjuntes entre els diferents espais de creació i divulgació digital per promoure projectes basats en la col·laboració i treball conjunt al voltant de quatre eixos: comunicació i màrqueting, difusió i formació en matèria de cultura digital, serveis socials i en clau de proximitat (comunitats) i activitats i serveis per PIMES.

Al llarg del segon semestre de l’any es portaran a terme activitats per tal d’avançar en la definició de projectes i el treball en xarxa.   

Per més informació…