Projectes finalistes de la 2a edició

Projectes als que la Xarxa ha donat suport:

ecoBodum

Els objectius principals del projecte EcoBodum són: promoure l’ocupació de persones en atur de Rubí i dels treballadors/treballadores precaris de Rubí a través d’un projecte agro-ecològic amb interès social, la promoció de l’autoocupació i cooperativisme; així com la formació i l’orientació laboral dels  associats.

Accés a la seva pàgina de Twitter.

MVALE Moda

Disseny, elaboració i comercialització de roba adaptada per persones amb mobilitat reduïda.

Oh May Help

Portal web on comparar informació i preus de diferents productes per persones amb diversitat funcional.

RelleuPagès

Accés a la seva pàgina de Twitter.


Presentacions dels projectes finalistes de la 2a edició.

Apparka!
Naturonia HumyTrap
Cooperativa Cervesera La Puça
Art and Seams
Mútua de tots – Mutualitat Odontològica Universal
HealtApp