Projectes finalistes de la 1a edició

Projectes als que la Xarxa ha donat suport:


Fablab Terrassa

Posada en marxa d’un taller‐laboratori de fabricació digital amb l’objectiu de generar futurs emprenedors.

Accés a la seva pàgina web

Garantia social (Real Founding)

Creació d’un fons de garantia amb finalitat “social” destinat a avalar parcialment projectes d’impacte o innovació social desenvolupats per empreses d’impacte.

Minusvaltec – Unlimitec

Consultoria informàtica orientada a empreses i particulars amb la particularitat que les persones que desenvolupen aquesta tasca tenen alguna mena de discapacitat.

Accés a la seva pàgina de Facebook

Fusta social

Creació de llocs de treball per a joves amb risc d’exclusió social, a travès d’una formació professional dual , en el món forestal i de de Calderes de Biomassa, a la Comarca del Vallès Occidental.


Presentacions del projectes finalistes de la 1a edició

Taller incubadora emprenedors
Garantia social
Ferrovelleria
Minusvaltec
UABimpuls
Reinventa’t
Testimonialis
Fusta social