1a Jornada d´Innovació Social

JORNADA SENSIBILITZACIÓ, DIFUSIÓ I PRESENTACIÓ DELS PROJECTES FINALISTES DEL CONCURS D’IDEES INNOVADORES PER A REPTES SOCIALS.

 LA INNOVACIÓ SOCIAL COM A EINA PEL CANVI (14.11.2014)

Aquesta jornada, que forma part de les activitats que es porten a terme en el marc de la Xarxa d’innovació social del Vallès, te tres objectius complementaris: compartir i donar a conèixer algunes propostes de projectes identificats a la comarca, presentar experiències d’innovació social consolidades i, en darrer lloc, promoure un espai d’intercanvi, participació i coneixement entre els assistents.

Així, en el decurs d’aquest acte va tenir lloc la presentació pública de les 8 propostes finalistes del concurs Idees innovadores per a reptes socials orientat a fer emergir i recolzar idees i iniciatives que donin resposta a necessitats de la societat actual des de la innovació, la participació i la creativitat.

Lloc: Centre d’empreses Can serra (Can Serra, 3 Rubí)

Horari: de 9:00 a 13:15 hores

Podeu consultar el PROGRAMA.