Taula Territorial Ateneu Cooperatiu Vallès Occidental.

El passat dilluns 24 d´abril s´ha portat a terme, a la seu del Consell Comarcal, la Taula Territorial de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental amb una trentena d´assistents, representants de cooperatives i tècnics municipals del territori.

L’objectiu principal d’aquesta primera trobada  ha estat  avançar cap a la creació  d’un espai d’àmbit comarcal amb representants de l’ESS, el tercer sector social, entitats locals, i altres de referència per generar i articular  sinèrgies  en la promoció de l’ESS.

En aquesta reunió primer es va fer una exposició per part de diferents integrants de l’Ateneu dels següents temes:

 1. Funcionament de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental.

L’Ateneu Cooperatiu funciona per potes ja que la  voluntat del projecte és treballar localment, per posteriorment poder treballar millor en àmbits territorials més amplis. L’Ateneu té 4 potes, les representades per les 3 xarxes locals d’economia solidària: Sabadell i àrea d’influència, Terrassa i àrea d’influència, i Sant Cugat i àrea d’influència, i una quarta pota, la formada pels ens locals: CCVOcc , PES i Ajuntament de Sabadell.

 1. Objectius de partida de la Taula Territorial:
 • Crear un espai de coordinació d’accions en el marc de la promoció de l’ESS, evitant duplicitats.
 • Intercanviar experiències d’impuls i enfortiment de l’ESS.
 • Donar visibilitat a experiències locals de l’ESS amb impacte positiu.
 • Identificar propostes de treball que puguin donar peu a projectes compartits.
 • Contribuir a l’enfortiment d’un mercat social al territori.
 1. Accions que s’estan portant a terme a nivell comarcal des de l’Ateneu Cooperatiu:
 • Divulgació de l’ESS adreçada a alumnes i docents de Cicles Formatius de Grau Superior  i Universitats.
 • Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals entre empreses i/o entitats properes al tancament d’activitat.
 • Formació dirigida a prescriptors/es i professionals de l’àmbit de les assessories i gestories.
 • Impuls d’un Postgrau en Projectes d’Economia Social i Solidària.
 • Creació directori d’empreses i borsa de treball  de l’economia social i solidària.

A continuació es va treballar per potes partint de l’exposició inicial, intercanviant propostes, detectant necessitats, creant sinèrgies i concretant properes trobades.