Sessió de treball dels projectes guanyadors i finalistes del Vè Concurs d’Idees Innovadores per a Reptes Socials

El passat dijous 20 de desembre, a la seu del Consell Comarcal, es va realiltzar un taller de networking i treball conjunt sobre el desenvolupament de models de negoci que va comptar amb la participació de les persones promotores de les propostes finalistes i guanyadores en l’edició d’enguany.  Aquesta sessió tenia com a finalitat compartir, donar suport i capacitar als equips dels projectes per tal de concretar, millorar i avançar en la idea i model de negoci. Es va treballar en el contrast del model de negoci inicial de cadascun dels projecte (proposta de valor, segmentació del mercat, estructura d’ingressos i despeses, activitats i serveis, etc…) en relació a les propostes de valor i potencialitats dels serveis.

Aquest concurs forma part de les activitats que promou la Xarxa d’Innovació Social del Vallès que té per objectiu identificar, impulsar i recolzar, des del treball en xarxa i la col·laboració, projectes d’innovació social que responguin a reptes col·lectius i que permetin generar activitat econòmica i ocupació.

En aquest sentit durant cinc anys s’ha portat a terme el “Concurs Idees innovadores per a reptes socials”, com a eina per a donar resposta a reptes socials, generar noves relacions socials i col·laboracions sostenibles, i fomentar la cultura d’emprenedoria, la participació i la creativitat. Els resultats més destacables d’aquest període han estat els següents:

  • Al llarg d’aquests cinc anys (2014-2018) s’han rebut 169 propostes, de les quals 19 són les corresponents al 2018.
  • De les edicions anteriors (2014-2017),  el 57% han estat presentades per la ciutadania, 2l% per associacions, el 11% per cooperatives, i l’11% per altres fórmules jurídiques.
  • Del seguiment dels projectes finalistes i guanyadors de les anteriors edicions,  el 68% dels participants considera satisfactòria o molt satisfactori a la seva experiència i suport rebut.
  • Del seguiment dels finalistes i guanyadors (40 projectes) de les anteriors edicions,  34 projectes (85%) actualment encara estan actius.