Matinals d’Innovació HUBb30: Salut mental i joves

El passat dimarts 16 de juliol va tenir lloc la primera Matinal d’Innovació sobre salut mental i joves organitzada conjuntament la Universitat Autònoma de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Occidental en el marc de les activitats del HUBB30. Aquestes sessions són trobades temàtiques per treballar reptes socials identificats com a prioritaris a nivell territorial, així com també per compartir i posar en comú coneixements, eines i possibilitats de col·laboració i treball conjunt per a treballar conjuntament amb els agents territorials.

La primera Matinal d’Innovació ha tingut lloc al Parc de Recerca UAB al campus de la mateixa universitat i ha comptat amb la participació de més de 55 professionals d’àrees de joventut, ocupació, serveis socials, salut, educació, participació ciutadana així com també d’entitats i empreses vinculades al sector.

La sessió es va iniciar amb una petita introducció del vice-gerent de recerca de la UAB, Ivan Martínez, en la qual va explicar que el treball per reptes emergeix com a una metodologia innovadora i transformadora que permet abordar necessitats no cobertes i avançar cap al desenvolupament de nous serveis, productes i solucions. A continuació va tenir lloc un taller participatiu on les persones participants van treballar de forma activa en 9 grups de treball en 5 dinàmiques de cocreació sobre la millora de la qualitat de vida i l’acompanyament de la gent jove amb dificultats de salut mental i la seva integració en el món laboral.

La sessió va culminar amb una posada en comú del treball per grups i es va emplaçar als assistents a seguir treballant en aquest repte social en una propera sessió que tindrà lloc a inicis de la  propera tardor.