La XMESS publica “COMPRA PÚBLICA RESPONSABLE: Recull d’aprenentatges, experiències inspiradores i documentació relacionada”

La XMESS, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, va organitzar una jornada tècnica de contractació i compra pública responsable el dia 22 de març de 2019 a l’equipament per a la promoció de la innovació socioeconòmica (innoBA) de Barcelona.

Durant la jornada, es va reflexionar al voltant de quin ha de ser el paper de les administracions locals perquè l’ESS pugui ser estirada des de la demanada, més enllà de la tradicional gestió de proveir recursos. De fet, es va explicar com les compres de la ciutadania estan virant, seguint principis o ideologies, a allò que considerem responsable socialment, i com ara les administracions han de seguir aquesta línia.

Així, tal i com queda recollit en el document de resum, ja existeix el marc legal per poder començar a fer efectiva la contractació responsable. Ara cal aplicar mesures com el foment de la contractació a les PIMES i el Tercer Sector; fomentar la innovació; fer política pública ambiental, que ja té una llarga tradició; i finalment, les mesures socials, de responsabilitat empresarial i inserció de col·lectius desfavorits. És en aquestes quatres línies on administracions com la Generalitat estan treballant per propulsar les seves mesures.

La publicació de la XMESS permet compartir els aprenentatges, les experiències inspiradores i la documentació relacionada. S’ha estructurat seguint el programa de continguts de la jornada, però no és una transcripció literal del que les persones ponents van manifestar, sinó un recull d’aprenentatges i intervencions plantejades, tant per les persones ponents com pels diferents debats i intervencions de les persones assistents.

Podeu llegir i descarregar-vos el document aquí.