Objectius i reptes

Els objectius que es planteja la Xarxa d’Innovació Social del Vallès són els següents:

  • Fomentar el treball en xarxa, en un entorn col·laboratiu de persones, activitats i entitats que creuen en la innovació i l’economia social.
  • Identificar reptes i necessitats compartides que tenim com a societat per fer emergir propostes que els hi donin resposta.
  • Impulsar la generació de noves idees, espais de trobada i activitats de recolzament i suport, des d’una visió innovadora i amb l’experimentació de noves metodologies.
  • Donar assessorament especialitzat i de recerca de finançament als projectes i iniciatives que participen a la Xarxa.
  • Promoure, potenciar i consolidar l’Economia Social i Solidària en totes les seves fórmules i expressions.
  • Impulsar la responsabilitat social corporativa de les administracions públiques.

Els principals reptes que ens proposem des de la Xarxa estan alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible presentats per l’ONU.