Què és la innovació social?

“La innovació social són noves idees, productes, serveis i processos, que alhora resolen problemes socials, de manera més eficaç que d’altres, i creen noves relacions socials, i col·laboracions sostenibles.” – Definició d’Innovació Social segons la Unió Europea a l’Agenda 2020.

La Xarxa d’Innovació Social del Vallès té com a finalitat establir un marc de cooperació entre els agents del territori, per fer emergir i donar suport a idees i iniciatives amb projectes socioeconòmics al darrera, que donin respostes a reptes de la societat des de la innovació. Es a dir contempla tots aquells elements de transformació, canvi i millora que permetin avançar cap a territoris, entitats, empreses  i activitats més sostenibles a nivell social, econòmic i mediambiental.