Enllaços d’interès

Administració pública.

Agenda urbana catalunya

L’Agenda Urbana ha de ser l’eina que permeti potenciar les oportunitats i afrontar els reptes que planteja la creixent urbanització.

Àrea Metropolitana de Barcelona: Plataforma InnoAMB

L’objectiu del programa és donar suport a la difusió de projectes i activitats del territori en l´àmbit de la innovació: noves empreses emergents (start-ups), activitats i formació per a emprenedors socials i, sobretot, la promoció del talent jove, tant d’estudiants de formació professional com universitaris en situació d’atur, a fi d’apropar-los al teixit empresarial metropolità i donar resposta i suport al llançament dels seus projectes innovadors.

Denokinn

És membre de la xarxa basca de ciència i tecnologia

DinamiG

L’objectiu de DinàmiG és la potenciació de l’activitat econòmica i la generació d’oportunitats per a les persones i empreses de la comarca.

Economia social catalunya

L’Associació Economia Social Catalunya (AESCAT) és una organització sense afany de lucre i de quart nivell que agrupa les principals plataformes de representació de les diferents famílies de l’economia social de Catalunya: la Confederació de Cooperatives de Catalunya, la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, la Federació de Mutualitats de Catalunya i la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya.

Innobasque

En 2007, se crea Innobasque para hacer de Euskadi una región líder en innovación en Europa. Nuestra misión es “impulsar, en colaboración con otros agentes, el desarrollo de la innovación desde nuestra posición de agente singular de la RVCTI”. Innobasque fue constituida como una asociación privada sin ánimo de lucro y de utilidad pública, y hoy en día reúne a cerca de 1.000 organizaciones socias conformando una alianza público-privada.

Tarragona Innovació Social

El servei de l’Ajuntament de Tarragona que desenvolupa tots els serveis i programes relacionats amb les polítiques actives d’ocupació, la creació d’empreses i la dinamització del teixit empresarial.

 

CONSULTORIA

INVENIES

INVENIES és una empresa orientada a donar suport professional a les organitzacions per assolir els seus objectius socials i incrementar el seu valor afegit en termes d’eficàcia i eficiència, mitjançant activitats de consultoria, formació, serveis professionals avançats i projectes d’Innovació Social.

ASHOKA

Se ha erigido como la organización de referencia en el campo del emprendimiento social y en la actualidad cuenta con una comunidad de más de 3.400 emprendedores sociales y 300 escuelas changemaker en todo el mundo.

Social Challenges

La Plataforma de Innovación de Desafíos Sociales que fomenta innovaciones

 

ESS

Cooperatives de treball

 

Som l’organització empresarial dedicada a la creació, consolidació i promoció de les 3.000 cooperatives de treball que, dia a dia, enforteixen l’economia i la societat en base a principis democràtics

FINANÇAMENTS

 

Innovació Social Digital

Presenteu el vostre projecte,coneixeu els col.col·laboradors i trobeu finançament.

Ship2B

Seleccionamos las mejores startups y spin-offs tecnológicas con impacto social o medio ambiental con el objetivo de invertir y acelerar su crecimiento a través de: alianzas, mentoring, financiación, impact business

Social.lab

Combinamos ideas creativas de contenido con la segmentación inteligente de medios pagados para impulsar los resultados empresariales.

Young foundation

Es desarrollar comunidades mejor conectadas y más sostenibles en todo el Reino Unido. Como organización de investigación independiente acreditada por UKRI, inversionista social y profesional de desarrollo comunitario

Up social

Promovem la innovació social i la seva escalabilitat com a resposta als problemes socials crítics

FORUM

Openinnovationforum2019

Programa d’Innovació Oberta que dóna l’oportunitat a empreses de llançar els seus reptes d’innovació i obtenir propostes de solucions de la mà de grups i centres de recerca.

FUNDACIÓ

Fundació Mapfre

Contribuir a la millora de la qualitat de la vida de les persones i al progrés de la societat mitjançant programes i activitats multinacionals.

Fundacion Tomillo

Acompañamos a las organizaciones en el diseño de intervenciones eficaces, evaluación de sus programas y medición del impacto social de los mismos.

LABS

Xarxa Catlabs

La xarxa Catlabs és part del programa Catlabs, desplegat per la Generalitat de Catalunya.

LABS/ESS

Social value laboratorio

Social Value Lab es una agencia con una diferencia; Consultoría de partes, think tank de partes, incubadora de partes.

Citilab

 Citilab és una barreja entre un centre de formació, un centre de recerca i una incubadora d’iniciatives empresarials i socials.

Coboi

Busquem atraure i dinamitzar comunitats per abordar col·lectivament reptes socials. Som una comunitat de comunitats!

MAPA

Barris innovacio Mapa

Mapa de la Innovació Social a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

SANITAT

Institut Guttmann

Té com a objectiu principal promoure, impulsar i aconseguir la rehabilitació integral de les persones afectades per una lesió medul·lar, un dany cerebral adquirit o una altra discapacitat d’origen neurològic

UNIVERSITATS

UAB-Programa de generació d’idees

El Programa Generació d’Idees contribueix a fomentar l’esperit emprenedor, la cultura de la innovació i donar suport a modelar les idees dels investigadors i doctorands de tots els àmbits científics del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona.

El programa combina la formació teòrica i pràctica per tal que els investigadors coneguin com transferir la seva tecnologia a la societat a partir d’una idea basada en la recerca que desenvolupen. A més a més, la formació que ofereix el curs pot ser de gran utilitat per a aquells investigadors que vulguin presentar-se a les convocatòries deprojectes competitius de l’Horitzó 2020 i necessitin presentar un pla de negoci. 

 

Càtedra d’Innovació Social (Universitat de Lleida)

Liderada per la Universitat de Lleida i amb el suport de l’Obra Social La Caixa, la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Lleida, el dia 10 d’abril del 2014 el Consell de Govern de la UdL aprova la creació de la Càtedra d’Innovació Social, una càtedra universitat-empresa.

Deusto

La Universidad de Deusto se caracteriza por su claro compromiso social, con la lucha por la justicia en el mundo y en nuestro entorno más concreto, comprometida con un desarrollo más justo y equilibrado

ESEIAAT (UPC)

Mediante el Programa CreativeLab puedes participar en proyectos interdisciplinarios orientados a complementar tu formación académica

Instituto de Innovación social ESADE

Instituto de Innovación Social de ESADE está compuesto por un equipo de personas que brindan orientación sobre temas clave para la unidad como los objetivos, la estrategia, asignación de recursos, así como la toma de decisiones para el desarrollo de proyectos.

Universitat de la Laguna

Formación especializada, transferencia del conocimiento e investigación, gestión de la innovación, formación, emprendimiento, fomento de la inserción laboral, movilidad, etc.

The Sse org

Encuentre un curso que le ayude a desarrollar su organización benéfica o empresa social.

Programa de generació d’idees. UAB

El Programa Generació d’Idees contribueix a fomentar l’esperit emprenedor, la cultura de la innovació i donar suport a modelar les idees dels investigadors i doctorands de tots els àmbits científics del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona.

El programa combina la formació teòrica i pràctica per tal que els investigadors coneguin com transferir la seva tecnologia a la societat a partir d’una idea basada en la recerca que desenvolupen. A més a més, la formació que ofereix el curs pot ser de gran utilitat per a aquells investigadors que vulguin presentar-se a les convocatòries de projectes competitius de l’Horitzó 2020 i necessitin presentar un pla de negoci. 

 

XARXA

Sociallab

Somos la red de solucionadores de problemas más grande del mundo. Ampliamos el impacto y la eficiencia de la estrategia de sostenibilidad, innovación y comunicaciones de las organizaciones públicas y privadas

Xarxa Punt TIC

És una xarxa, integrada per centres i espais molt diversos, de titularitat pública o privada, que posen a disposició de ciutadans, empreses i col·lectius l’equipament i el personal necessari per facilitar-los l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i, d’aquesta manera, a la societat del coneixement