Convocatòria 3a edició

Oberta la convocatòria de la 3a edició del concurs: Idees innovadores per a reptes socials. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 24 D´OCTUBRE

L’objecte de la convocatòria és identificar, fer emergir i accelerar la posta en marxa idees innovadores que tinguin potencial de crear ocupació de manera sostenible i que es plasmin en una proposta inicial de projecte empresarial.

Consulta el detall de tota la informació del concurs a les bases específiques

Descarrega’t el formulari de presentació d’idees en el següent enllaç.

El termini per presentar sol·licituds finalitza el proper dia 24 d’octubre.Es pot entregar per correu electrònic, a innovaciosocialvalles@ccvoc.cat, o en format paper al registre del Consell Comarcal.

Per fer correctament la sol·licitiud cal realitzar una declaració responsable. Podeu fer servir el següent model declaració.

Resum de les bases específiques:

*Les propostes presentades cal que:
– Estiguin vinculades al sector de l’economia social i solidària.
-Proposin un model de gestió empresarial que fomenti la democràcia interna i la responsabilitat social amb el territori.
-Incorporin elements innovadors ja sigui en la pròpia idea com en el producte, servei o procés.
-Potenciïn i fomentin la cultura emprenedora, la participació i la creativitat.
-Siguin possible concretar-les en projectes amb impacte econòmic directe o indirecte.

*Es poden presentar: associacions, entitats i/o fundacions, ciutadans/es (emprenedors, desocupats,…), cooperatives i empreses, universitats i centres de recerca, i escoles de formació professional, altres anàlogues a les anteriors.

*Consideraren prioritàries les idees que abordin algun dels aspectes següents:
-Generin ocupació per a joves de menys de 25 anys, sense experiència professional i que han acabat els seus estudis, o aturats de llarga durada de més de 45 anys que troben dificultats per reintegrar-se al mercat laboral.
-Promoguin l’acció col·lectiva amb perfils professionals diversos que siguin capaços de formar un equip interdisciplinari.
-Tinguin un objectiu social i una visió innovadora que consisteixin en aplicar una combinació de solucions tecnològiques i tècniques.
-Promoguin la col·laboració entre centres formatius (sobretot universitats i centres de formació professional), les empreses o cooperatives, entitats no lucratives i les persones desocupades.
-Adaptin i apliquin programes o iniciatives que hagin funcionat amb èxit en un altre context al territori.
-Millorin i/o transformin aspectes claus del mercat de treball: intermediació laboral, formació treballadors i desocupats, inserció col·lectius vulnerables,…

*Criteris de valoració: La valoració de les propostes es portarà a terme de forma quantitativa per cadascun dels ítems establerts i amb un màxim de 100 punts (mínim 0 i màxim 20 per ítem) pels dos processos de valoració, finalistes i guanyadors (veure detall al punt 7 de les bases).

*Selecció i premis: Un màxim de 10 projectes seran seleccionats i presentats en una jornada oberta. D’aquests, 4 seran els finalistes i podran obtenir els següents serveis i premis:

  •  2.500 euros en aportació econòmica per  A CADASCUN  dels quatre projectes guanyadors.
  • Consultoria externa per a la maduració i millora de la idea, el contrast amb potencials clients, en l’elaboració del model de negoci i full de ruta del projecte.
  • Accès a recursos d´altres administracions locals (veure punt 6.2) de les bases.
  • Participar en  una  trobada  anyal d´emprenedoria amb possibilitat de   presentació a  potencials inversors.
  • Suport de la comunitat de la Xarxa d’Innovació Social del Vallès en la difusió i promoció dels projecte.
  • Cercar i facilitar accés a serveis i recursos de suport a l’emprenedoria i a l’activitat econòmica que tenen disponibles les administracions locals i d’altres agents privats.

DESCÀRREGUES.

Bases específiques (Pdf)

Model de declaració (Word)

Formulari de presentació d´idees (Word)