A Europa


CIRIEC. Centre Internacional d’Investigació i Informació sobre l’Economia Pública, Social i Cooperativa.

En aquest enllaç trobem notícies,  un apartat de legislació i enllaços a direccions d’interès. Des de la pàgina es pot accedir a la Revista Jurídica d’Economia Social i Cooperativa per consultar-la en format electrònic.

http://ciriec.es

Revista Jurídica d’Economia Social i Cooperativa.

http://www.ciriec-revistajuridica.es

CESE – Comitè Econòmic i Social Europeu.

Òrgan consultiu format per representants dels diferents sectors de la vida econòmica i social de la UE.El Consell i la Comissió l’han de consultar obligatòriament quan s’elabora normativa de caràcter socioeconòmic. Emet dictàmens per iniciativa pròpia i a petició del Consell i/o la Comissió.

http://www.eesc.europa.eu