A Catalunya


Taula d’entitats del tercer sector social de Catalunya.

Institució que representa el conjunt de les entitats socials catalanes. Agrupen 36 federacions i grans organitzacions del Tercer Sector Social de Catalunya, les quals representen i aglutinen en conjunt a més de 3.000 entitats socials no lucratives.

http://www.tercersector.cat/

Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

Organització empresarial dedicada a la creació, el creixement i la promoció de més de 3.000 empreses cooperatives de treball.

http://www.cooperativestreball.coop/

Xarxa d’economia solidària de Catalunya.

www.xes.cat/

Fundació SEIRA

La Fundació, que té caràcter de fundació privada, es denomina “Fundació privada Seira per a la Innovació i Projecció del cooperativisme”. Seira és una fundació sense ànim de lucre que dóna suport financer a les cooperatives de treball associat.

www.fundacioseira.coop/

CATLABS.

El programa CatLabs promou l’articulació d’una xarxa catalana d’innovació digital, social i col·laborativa, que impliqui el conjunt del teixit econòmic i social del país en els processos d’innovació, segons el model de la quàdruple hèlix (sistema d’R+D+I, empreses, administracions públiques i usuaris de la innovació).

http://catlabs.cat

COOPCAT. Confederació de Cooperatives de Catalunya.

Òrgan màxim de representació de les cooperatives i de les federacions, i també el màxim interlocutor amb l’Administració. Està integrada per les sis federacions de cooperatives de Catalunya.

http://www.cooperativescatalunya.coop

RSECOPP. Responsabilitat Social de les Empreses en l’economia cooperativa.

Web del programa d’implantació de la Responsabilitat Social Empresarial en el món cooperatiu, RSE.COOP.

http://www.rsecoop.coop

Fundació Roca i Galès.

És una fundació cultural privada. Servei de Biblioteca amb informació sobre cooperativisme i economia social. Publica la revista “Cooperació Catalana”.

http://www.rocagales.cat

COOP57. Serveis financers ètics i solidaris.

La seva funció principal és el finançament de projectes d’economia social i solidària a través de la intermediació financera.

http://www.coop57.coop/

APOSTA. Escola empresarial cooperativa.

És una escola de formació oberta i a mida per persones i organitzacions. Ofereix els següents tipus de formació:

  • Formació en gestió empresarial sota els principis i valors cooperatius.
  • Formació pel desenvolupament dels òrgans socials cooperatius.
  • Formació en difusió del model d’empresa cooperativa.
  • Formació en habilitats i competències pel desenvolupament personal.

http://www.aposta.coop

FCCUC. Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya.

És una eina conjunta de representació, promoció i defensa del cooperativisme i dels drets de les persones consumidores.

http://www.fccuc.coop

ARACOP. Economia social.

Programa promogut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que posiciona l’economia social i cooperativa com a peça clau per a la construcció d’un model econòmic social, democràtic i inclusiu.

http://aracoop.coop/