Catàleg de serveis d’economia social i solidària del Vallès Occidental

 

El Consell Comarcal del Vallès Occidental i la Xarxa d’Innovació Social del Vallès, juntament amb els Ajuntaments i diverses entitats de la comarca han elaborat el Catàleg de serveis d’economia social i solidària del Vallès Occidental. El catàleg neix amb la finalitat de facilitar l’accés i coneixement dels recursos i serveis especialitzats en Economia Social i Solidària de la nostra comarca.

Contempla la informació sobre les activitats que ofereixen 17 serveis ubicats a diferents municipis del Vallès Occidental i permet la cerca d’informació específica tant a nivell municipal com per tipus de serveis oferts, entre els quals destaquen activitats formatives, assessorament per a la creació d’empreses d’ESS, acompanyament en l’elaboració dels plans d’empresa i en la consolidació de les existents, serveis d’allotjament i vivers d’empreses d’ESS, etc.

També disposa d’una fitxa detallada amb els programes, informació i activitats que porten a terme les entitats incloses, així com les dades de contacte per a sol·licitar més informació i/o accedir als diferents recursos.

Amb aquesta iniciativa es vol donar visibilitat i impulsar l’ESS entre els emprenedors, les entitats, els ciutadans i aquells interessats en promoure iniciatives basades en la participació, la inclusió , la sostenibilitat, l’equitat, el compromís amb la solidaritat, la gestió democràtica i participativa, és a dir, a generar activitats més solidaries i centrades en les persones. També vol fer arribar la informació i els recursos al conjunt dels ciutadans dels municipis de la comarca fent extensiva la informació per a tota la comarca.

El Catàleg de serveis d’economia social i solidària del Vallès Occidental es pot trobar a la web de la Xarxa d’Innovació Social del Vallès en format online (www.in

novaciosocialvalles.cat/cataleg). Aquesta xarxa, on participen Ajuntaments de la comarca, entitats d’ESS, emprenedors socials, i experts, treballa des de fa cinc anys per identificar, impulsar i recolzar, des del treball en xarxa i la col·laboració territorial, projectes d’innovació social que responguin a reptes col·lectius i que permetin generar activitat econòmica i ocupació.

Aquí us podeu descarregar el Triptic cataleg ESS