Assistim a la xerrada informativa en el marc de la Xarxa d´Ateneus Cooperatius

Aquest dimarts 17/01 hem assistit a la xerrada informativa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya en el marc de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius, una xarxa d’entitats que es vol que sigui un servei de referència on les organitzacions cooperatives i d’economia social treballin juntes per crear i impulsar nous llocs de treball, en especial els de qualitat, i promocionar l’economia social.

S´han constituït 10 ateneus cooperatius, distribuïts per diverses demarcacions -incloent la del Vallès Occidental-, que donaran servei, atenció i cobertura a persones, empreses, cooperatives i societats laborals per enfortir l’economia social i cooperativa en el marc del programa Aracoop. La presentació ha estat un bon punt de trobada entre els agents implicats al projecte.

Trobareu més info al web: http://aracoop.coop/